اجرای طرح “با قرآن در زلال اعتکاف” در دو هزار مسجد

در مراسم اعتکاف صورت می گیرد؛

معاون ارتباطات سازمان دارالقرآن گفت: طرح “با قرآن در زلال اعتکاف” برای سال دوم جهت استفاده از فرصت مناسب و فضای معنوی حاکم بر مراسم اعتکاف به منظور تبلیغ و ترویج قرآن کریم برگزار می شود.

IMG14560153

ادامه مطلب

۵ هزار و ۵۰۶ مسجد آماده برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر کشور

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی

با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۰۶ مسجد در سال ۹۵ در سراسر کشور آماده برگزاری مراسم اعتکاف هستند، گفت: بیش از ۷۵۵ هزار نفر در این مساجد برای مراسم اعتکاف شرکت کنند.

81842988-70310205

ادامه مطلب