۵ هزار و ۵۰۶ مسجد آماده برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر کشور

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی

با بیان اینکه ۵ هزار و ۵۰۶ مسجد در سال ۹۵ در سراسر کشور آماده برگزاری مراسم اعتکاف هستند، گفت: بیش از ۷۵۵ هزار نفر در این مساجد برای مراسم اعتکاف شرکت کنند.

81842988-70310205

ادامه مطلب